Stenbär

Rubus árcticus
Utbredning i Norden. Via GBIF.

Generellt

Användning

Odling

Växer på stenig skogs- och hagmark. Blommar i juni med vita blommor. Allmän i hela Sverige. Frukten är röd.

Övrigt