Blåhallon

Rubus caésius
Utbredning i Norden. Via GBIF.

Generellt

Användning

Odling

Växer på stränder och åkerrenar. Blommar i juni-augusti med vita blommor. Allmän från Skåne till södra Norrland.

Övrigt