Åkerbär

Rubus árcticus
Utbredning i Norden. Via GBIF.

Generellt

Användning

Odling

Växer på gräsmark. Blommar i juni med röda blommor. Tämligen allmän i Norrland, sällsynt i Svealand.

Övrigt